Svininfluensavaccination kan ge missfall

Blogginlägg av annars friska kvinnor som får missfall inom kort efter svininfluensavaccin är alltför många för att bara vara slump. 

Källa: http://organichealthadviser.com/archives/shocking-h1n1-swine-flu-vaccine-miscarriage-stores-from-pregnant-women-tell-your-doctors-that-vaccines-and-pregnancy-do-not-mix

Annonser

Polysorbat 80 i Pandemrix länkat till infertilitet

En medicinsk undersökning i Slovakien visar att Polysorbat 80 injicerat i möss gjorde honorna infertila. Hormonförändringar, skadad vagina och livmoderslemhinna och kraftigt deformerade äggstockar var biverkningar som oundvikligen ledde till honornas infertilitet.

Dee Nicholson, National Communications Director for Freedom in Canadian Health Care, säger rakt ut att  Polysorbate 80 är länkat till infertilitet hos möss. Pandemrix innehåller Polysorbat 80.

Källa: http://organichealthadviser.com/archives/polysorbate-80-in-swine-flu-vaccines-infertility-in-humans

Fluor inom tandvården ett cellgift

Fluoros

Fluoros, bara ett "kosmetiskt problem"?

Jan Sällström, zoofysiolog och docent i experimentell patologi, anser att tandvårdens fluorprofylax tillhör medicinhistoriens största experiment.

 

Barn under 6 år bör aldrig använda tandkräm med fluorid. Både svenska livsmedelsverket och amerikanska FDA kräver numera att det ska finnas varningstexter på (barn-)tandkräm som innehåller fluorid.

Till skadebilden vid de högre doserna av fluor hör aptitlöshet, mag- och tarmbesvär, allergiska symptom, muskelsvaghet och nervskador, ledsmärtor och skelettskador och hos barn sönderfallande tänder. Liknande symptom, fastän ej så häftiga utan mer smygande och till synes obegripliga, uppträder vid kronisk förgiftning med lägre doser fluorid.

Symptomen yttrar sig som överdriven törst, eksemliknande utslag och nässelutslag på kroppen, magsmärtor, muskelsmärtor, muskelkramp och muskelsvaghet, huvudvärk och synsvaghet. Man kan ställa sig frågan om det finns ett samband mellan den pågående ökningen av allergier i befolkningen och det successivt ökade intaget av fluorid som påvisats i samhället.

Man har t. ex påvisat att en av de celltyper som deltar i de allergiska reaktionerna, nämligen mastcellen, stimuleras av fluorid i koncentrationen 20 mg/l till att släppa ut ämnet histamin, vilket orsakar kraftiga allergiska symptom. Även om det inte alls bevisats att en sådan mekanism ligger bakom fluorens förmåga att framkalla överkänslighet, så visar detta att fluoren kan påverka immunförsvaret på annat sätt än att vara en s.k allergen.

Källa: http://www.art-bin.com/art/sallstrom_sw.html

D-vitamin – ett supervitamin

En delorsak till att man lättare blir förkyld på vintern är att D-vitaminnivåerna sjunker med mindre solexponering. Det påverkar nästan alla delar av immunförsvaret negativt. I stort sett alla typer av celler som utgör ditt immunförsvar behöver D-vitamin och detta är en av orsakerna till varför D-vitamin är viktigt i cancerprevention.

En person med låg D-vitaminhalt i blodet löper större risk att drabbas av värre infektioner som t ex influensa och lunginflammation. Eftersom immunförsvaret optimeras kan D-vitamin spela en roll även i inflammatoriska och immunologiska sjukdomar som reumatism, psoriasis, MS och diabetes typ 1. Möjligheten finns att D-vitamin både kan minska risken att drabbas och kan troligen mildra sjukdomen när den väl etablerat sig.

Källa: http://www.paulun.se/page5503836.aspx

Profylax med D-vitamin, probiotika och antioxidanter mot influensa

En allmän profylax med vitamin D har åter föreslagits. Enligt en nyligen publicerad hälsoekonomisk studie (Gant et al 2009), skulle en generell profylax till EU:s befolkning kunna medföra en minskning med cirka 18 procent av den allmänna sjukdomsbördan inom unionen och därtill ge en direkt och indirekt be­sparing på uppemot 187 miljarder euro.

Också andra kompletterande åtgärder mot influensan kan över­vägas. Ett ökat intag av plantbaserad föda är säkert av värde. Tusentals plantor, liksom vissa probiotika, innehåller rikligt med anti-inflammatoriska substanser.

Källa:  http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/08/14/profylax-med-vitamin-d-och/index.xml

Dansk media kritiserar starkt WHO och dess rådgivare

Det danska mediet, Politik och International, anser att stark lobbyism och rådgivare betalda av läkemedelsföretagen ligger bakom det utlysta pandemilarmet. Genom pandemilarmet trädde flera länders avtal i kraft som förpliktade att köpa vacciner. Man uppskattar att kostnaden för vaccin totalt landar på 55 miljarder… danska kronor.