Fluor inom tandvården ett cellgift

Fluoros

Fluoros, bara ett "kosmetiskt problem"?

Jan Sällström, zoofysiolog och docent i experimentell patologi, anser att tandvårdens fluorprofylax tillhör medicinhistoriens största experiment.

 

Barn under 6 år bör aldrig använda tandkräm med fluorid. Både svenska livsmedelsverket och amerikanska FDA kräver numera att det ska finnas varningstexter på (barn-)tandkräm som innehåller fluorid.

Till skadebilden vid de högre doserna av fluor hör aptitlöshet, mag- och tarmbesvär, allergiska symptom, muskelsvaghet och nervskador, ledsmärtor och skelettskador och hos barn sönderfallande tänder. Liknande symptom, fastän ej så häftiga utan mer smygande och till synes obegripliga, uppträder vid kronisk förgiftning med lägre doser fluorid.

Symptomen yttrar sig som överdriven törst, eksemliknande utslag och nässelutslag på kroppen, magsmärtor, muskelsmärtor, muskelkramp och muskelsvaghet, huvudvärk och synsvaghet. Man kan ställa sig frågan om det finns ett samband mellan den pågående ökningen av allergier i befolkningen och det successivt ökade intaget av fluorid som påvisats i samhället.

Man har t. ex påvisat att en av de celltyper som deltar i de allergiska reaktionerna, nämligen mastcellen, stimuleras av fluorid i koncentrationen 20 mg/l till att släppa ut ämnet histamin, vilket orsakar kraftiga allergiska symptom. Även om det inte alls bevisats att en sådan mekanism ligger bakom fluorens förmåga att framkalla överkänslighet, så visar detta att fluoren kan påverka immunförsvaret på annat sätt än att vara en s.k allergen.

Källa: http://www.art-bin.com/art/sallstrom_sw.html

Annonser