Tvivelaktig urvattning av pandemidefinitionen

WHO har i våras ändrat definitionen på pandemi till att omfatta alla sjukdomar som sprids till en stor del av världen oavsett om de är dödliga eller ej. Detta innebär att en banal förkylning i framtiden kan klassas som pandemi.

Den enda detta gagnar är läkemedelsindustrin, vars förtjänstmöjligheter mångfaldigas genom denna pandemidefinition. Vid pandemi har WHO nämligen rätt att kräva att världens länder genomför massvaccineringar. Syftet med pandemireglerna var att effektivisera globala åtgärder mot farliga infektioner. Men den urvattnade definitionen kan tyvärr medföra att världsbefolkningen förlorar respekten för WHO och dess absurda pandemivarningar och därför inte medverkar när det verkligen behövs.

Genom att blåsa upp antalet insjuknade och överdriva dödligheten har man skapat en skrämselbubbla utan saklig grund:

…What we are dealing with is a big lie. A process of generating fake data which is then used to justify a nationwide vaccination program.

Källa: ”The H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a Worldwide Public Health Emergency” 25 aug 2009 av Professor Michel Chossudovsky, som tjänstgjort som rådgivare åt bland annat WHO, UNDP och UNFPA.

Källa: http://www.drjaan.net/flu/svininfl.htm

Annonser