Dr. Jaans svar på högaktuella frågor om svininfluensa

  • Vilka fyra alternativa förebyggande åtgärder är viktigast?
  • Hur lång är inkubationstiden för svininfluensan?
  • Kan man fortfarande vara smittbärare och smitta andra om man har vaccinerat  
        sig mot svininfluensan?
  • Minskar man smittspridningen om man själv vaccinerat sig?

Läs svaren nedan;

Kålla: http://www.drjaan.net/flu/svininfluensafaq.htm

Annonser