Swine Flu Vaccine Side Effects: Increasing number of Guillain-Barre syndrome cases

While statistics have not been released proving that swine flu vaccine side effects are more dangerous than typical flu vaccine side effects, the number of reported cases of Guillain-Barre syndrome and fatalities due to the swine flu vaccine appear to be rising.

Källa: http://www.examiner.com/x-29691-Boulder-Healthy-Living-Examiner~y2009m12d6-Swine-Flu-Vaccine-Side-Effects-Increasing-number-of-GuillainBarre-syndrome-cases

 

Guillain-Barrés syndrom, eller polyradikuloneuropati, är en akut autoimmun nervsjukdom som kännetecknas av förlamningar. Guillain-Barré liknar i sitt förlopp polio men skiljer sig från denna bl.a. genom att förlamningarna i de flesta fall går tillbaka.

Guillain-Barrés syndrom är idag den vanligaste paralytiska sjukdomen i västerlandet.

Sjukdomen börjar med förlamningar perifert och ofta liksidigt. Förlamningarna börjar vanligtvis i benen och sprider sig sedan uppåt allteftersom inflammationsprocessen vandrar uppåt i ryggmärgen. I allvarligare fall kan även det autonoma nervsystemet engageras, vilket påverkar andningsmuskulaturen och andningsförlamning kan inträffa. Feber vid insjuknandet är ovanligt.

Prognosen för Guillain-Barrés syndrom är god. Den drabbade behöver dock god vård under sjukdomsförloppet. Cirka 80% blir helt återställda, 15% får någon typ av permanent nervpåverkan, och cirka 5% avlider till följd av andningsförlamning.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barr%C3%A9s_syndrom

Annonser