Flamskyddsmedel i elektronik och plastvaror kan ge prostatacancer

Flamskyddsmedel med egenskaper som liknar testosteronets befaras det värsta miljöhotet som upptäckts efter dioxinet. Forskare vid Örebro universitet försöker nu finna om det vanliga miljögiftet vållat de senaste årtiondenas ökning av den i dag vanligaste cancerformen. Varje år får 10 000 män i Sverige denna cancerdiagnos och 2 500 dör årligen av sjukdomen.
 

Forskare vid Örebro Universitet har upptäckt att flamskyddsmedlet TBECH binder cellerna på ett sätt som påverkar kroppens organ och dess funktioner. Ämnet finns i många vanliga elektronikprodukter, plastvaror och byggmaterial. Upptäckten publicerades nyligen i vetenskapstidskriften Environmental Health Perspectives.

Källa: http://vlt.se/nyheter/1.580669-miljogift-kan-ge-prostatacancer
Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.256278/forskare-flamskyddsmedel-ger-prostatacancer

Greenpeace levande barometer visar hur elektronikjättarna sköter sitt miljöansvar och vad du får i produkterna. 

 


Bromerade flamskyddsmedel
är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning. De förekommer ofta på platser eller i produkter som är lättillgängliga för allmänheten, till exempel möbler i offentlig miljö, hemelektronik och värmeisolering i byggnader. Avsikten med flamskyddsmedel är att ge skydd under en produkts hela livscykel, vilket resulterat i att flera av dem är svårnedbrytbara miljögifter. Ämnena är organiska och fettlösliga. Detta kan göra dem miljöfarliga, eftersom levande organismer tar upp fettlösliga kemikalier lättare än vattenlösliga.

Annonser