Kostens betydelse för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar

Den biokemiska forskningen kring orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar är oerhört intensiv och omfattande. Under senare år har den vänt upp och ner på många tidigare föreställningar. De nya rönen har dock farligt svårt att nå ut till läkare, dietister och livsmedelsindustri. Det beror säkert på den biokemiska komplexiteten, men också på att prestige och ekonomi lätt låser fast tidigare uppfattningar. Detta är naturligtvis oacceptabelt när det handlar om våra värsta folksjukdomar. Denna artikel syftar till att ge en lättillgänglig inblick i de nya biokemiska synsätten och hur de visar vilken kost som hotar och vilken som skyddar.

Källa: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26518.pdf

Annonser