Se hur kvicksilver i vaccin förstör hjärnvävnad

  Neurodegenerativa sjukdomar är den gemensamma benämningen på sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet, till exempel demenssjukdomar. Andra exempel är amytrofisk lateral skleros (ALS)är en sjukdom som drabbar vuxna och har ett snabbt förlopp (efter diagnos brukar förloppet ta 2-5 år). I ALS dör övre och undre motorneuron i hjärnstam och ryggmärg, vilket leder till muskelatrofi, som i sin tur leder till förlamning och slutligen död. 90% av fallen är sporadiska medan de övriga 10% är ärftliga. Ännu är inte orsaken bakom ALS kartlagd.

Annonser

EU varnar för mobilstrålning

Hösten 2007 gick EU:s miljöbyrå ut med en varning för strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk. Byrån stödde sig på en rapport från en grupp forskare från hela världen. I rapporten konstaterades att mobiltelefoner bland mycket annat kan leda till allvarliga konsekvenser för barns mentala utveckling och att genomgången av mer än 2000 vetenskapliga studier tyder på att gränsvärdena för strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk är tusentals gånger för höga. EU:s miljöbyrå anser att hälsomyndigheter måste föreslå åtgärder för att minska strålningen.

Källa: Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning – http://www.vagbrytaren.org/Folder%20-%20barn%20och%20mobilstralning.htm

Mer om mobilstrålning
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article370180.ece
http://www.mobilsmog.se/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article5496551.ab