Barn utvecklade autism efter påtvingad vaccination