Teflon orsakar infertilitet

Teflon, patenterat av företaget DuPont redan på 40-talet, har debatterats i över ett decennium för dess toxiska och carcinogena egenskaper. Teflon, innehåller PFOA och har bevisats vara orsak bakom infertilitet och missbildning av foster. Detta gäller även andra non-stick beläggningar.
Läs mer om olika studier och forskningsresultat i inläggets länkar.

Vad är Perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA)?

Perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA) tillhör båda PFC. Användning av PFOS är vanligt och ämnet förekommer i mängder av produkter som rengöringsmedel, impregnering av kläder, möbler, papper, läder, inredning med mera, i färger och lack, inom elektronikindustrin, i oljor, beläggning av metall och mycket mer. PFOA används numera mindre ofta men även när det inte medvetet används bildas det ofta vid hantering och tillverkning av respektive synteser med andra PFC.

För både PFOS och PFOA finns sedan lång tid goda skäl att misstänka både hälso- och miljörisker. Studier på djur pekar på att dessa ämnen kan orsaka infertilitet, cancer och andra hälsoproblem. Dessutom är de mycket stabila och bryts inte ner i naturen. I vår kropp lagras de upp i högre och högre koncentrationer eftersom kroppen inte har funktioner för att föra ut det. I naturen förekommer dessa ämnen överhuvudtaget inte annat som förorening. och tillverkning av respektive synteser med andra PFC.

http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2434

http://search.mercola.com/Results.aspx?k=teflon&start1=1
http://www.ewg.org/kid-safe-chemicals-act-blog/2009/05/toxic-teflon/

Annonser