Hälsovådligt BPA i nappflaskor, matlådor och vattenflaskor

PlastflaskorBisfenol A (BPA) används för att tillverka polykarbonatplast och epoxiharts till bland annat plastlådor för matförvaring, vattenflaskor och nappflaskor. Barn som får huvuddelen av sin föda via plastflaskor och burkmat har enligt beräkningarna den högsta exponeringen per kilo kroppsvikt.

BPA är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena egenskaper. Störd utveckling av hjärnan, beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet är några effekter som har rapporterats vid djurförsök. Vilka effekter som är relevanta vad gäller risken för människors hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår, är dock omdebatterat. Endast ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan exponering för BPA och hälsoeffekter hos människor. Ett signifikant samband mellan halter av BPA i urinen och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes rapporterades nyligen i den allmänna befolkningen i USA (Lang et al., 2008). Andra studier har till exempel gjort kopplingar mellan högre koncentrationer av BPA i blod och effekter på äggstockar samt ökad risk för missfall.

Källa: Institutet för miljömedicin – http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11353&a=66297&cid=11359&l=sv

Mercola.com – The Many Health Hazards of Bisphenol A (BPA)

Plastic is so prevalent that according to a Centers for Disease Control (CDC) study, BPA was detected in the urine of 95 percent of people tested!

This is alarming when you consider the problems it’s been linked to, including:

 • Structural damage to your brain
 • Hyperactivity, increased aggressiveness, and impaired learning
 • Increased fat formation and risk of obesity
 • Altered immune function
 • Early puberty, stimulation of mammary gland development, disrupted reproductive cycles, and ovarian dysfunction
 • Changes in gender-specific behavior, and abnormal sexual behavior
 • Stimulation of prostate cancer cells
 • Increased prostate size, and decreased sperm production

Källa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/10/07/5-ways-to-keep-bpa-out-of-your-food.aspx

Den som någon gång har druckit vatten ur en soluppvärmd vattenflaska i plast, vet hur (unket) skadligt vatten smakar. För att minska exponeringen;

 • Kontrollera nappflaskan och matlådorna till ditt barn – det finns BPA-fria alternativ!
 • Återanvänd inte din vattenflaska, typ PET
 • Häll inte juice i PET-flaska då juicens frätande egenskaper ytterligare ökar kontamineringen
 • Skrota sportvattenflaskan i plast
 • Använd glaskanna till stående vatten
 • Investera i en BPA-fri vattenflaska som håller vattnet fräscht, t ex Nalgene eller Sigg.
 • Värm inte din mat i plastburkar
 • Använd glasburkar till matförvaring i kylen
 • Minska konsumtionen av livsmedel på burk (aluminium)
Annonser

Buteljerat källvatten – miljögift på flaska

Trailer på ”Tapped – The movie” som informerar om miljöförstöring vid tillverkning och ”avverkning” av plastflaskor samt de gifter som plasten läcker ut i vattnet du dricker.

Källa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/06/a-movie-about-water-you-need-to-see.aspx