Myten om polio och marknadsföring av vaccin

Janine Roberts är en undersökande journalist som under många år undersökt orsaken till polio. Med stöd av forskare fann de att orsaken var miljögifter. Minskningen av polio berodde inte på vaccinering utan på att läkare felaktigt klumpade ihop flera olika sjukdomar som ”polio”. När diagnoserna rättades ”försvann” sjukdomen. Läkemedelsindustrin tog sedan äran bakom försvinnandet av ”polio” genom smart marknadsföring. Myten om vaccinet som ”räddade världen” var därmed i rullning. Läs artikeln i sin helhet på News Voice.

Annonser

Mest besprutade livsmedlen 2011

Ny utgåva från Enviromental Working Group på mest besprutade resp. minst besprutade livsmedlen. Shoppinglista att klippa ut och ha med i plånboken.
Hämta pdf:en i sin helhet här; The Environmental Working Group’s Shopper’s Guide

Hälsovådligt BPA i nappflaskor, matlådor och vattenflaskor

PlastflaskorBisfenol A (BPA) används för att tillverka polykarbonatplast och epoxiharts till bland annat plastlådor för matförvaring, vattenflaskor och nappflaskor. Barn som får huvuddelen av sin föda via plastflaskor och burkmat har enligt beräkningarna den högsta exponeringen per kilo kroppsvikt.

BPA är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena egenskaper. Störd utveckling av hjärnan, beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet är några effekter som har rapporterats vid djurförsök. Vilka effekter som är relevanta vad gäller risken för människors hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår, är dock omdebatterat. Endast ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan exponering för BPA och hälsoeffekter hos människor. Ett signifikant samband mellan halter av BPA i urinen och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes rapporterades nyligen i den allmänna befolkningen i USA (Lang et al., 2008). Andra studier har till exempel gjort kopplingar mellan högre koncentrationer av BPA i blod och effekter på äggstockar samt ökad risk för missfall.

Källa: Institutet för miljömedicin – http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11353&a=66297&cid=11359&l=sv

Mercola.com – The Many Health Hazards of Bisphenol A (BPA)

Plastic is so prevalent that according to a Centers for Disease Control (CDC) study, BPA was detected in the urine of 95 percent of people tested!

This is alarming when you consider the problems it’s been linked to, including:

 • Structural damage to your brain
 • Hyperactivity, increased aggressiveness, and impaired learning
 • Increased fat formation and risk of obesity
 • Altered immune function
 • Early puberty, stimulation of mammary gland development, disrupted reproductive cycles, and ovarian dysfunction
 • Changes in gender-specific behavior, and abnormal sexual behavior
 • Stimulation of prostate cancer cells
 • Increased prostate size, and decreased sperm production

Källa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/10/07/5-ways-to-keep-bpa-out-of-your-food.aspx

Den som någon gång har druckit vatten ur en soluppvärmd vattenflaska i plast, vet hur (unket) skadligt vatten smakar. För att minska exponeringen;

 • Kontrollera nappflaskan och matlådorna till ditt barn – det finns BPA-fria alternativ!
 • Återanvänd inte din vattenflaska, typ PET
 • Häll inte juice i PET-flaska då juicens frätande egenskaper ytterligare ökar kontamineringen
 • Skrota sportvattenflaskan i plast
 • Använd glaskanna till stående vatten
 • Investera i en BPA-fri vattenflaska som håller vattnet fräscht, t ex Nalgene eller Sigg.
 • Värm inte din mat i plastburkar
 • Använd glasburkar till matförvaring i kylen
 • Minska konsumtionen av livsmedel på burk (aluminium)

Buteljerat källvatten – miljögift på flaska

Trailer på ”Tapped – The movie” som informerar om miljöförstöring vid tillverkning och ”avverkning” av plastflaskor samt de gifter som plasten läcker ut i vattnet du dricker.

Källa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/06/a-movie-about-water-you-need-to-see.aspx

Klorerade simbassänger kan ge astma och eksem

Klor som används för desinficering i simhallar kan vara orsaken till den kraftiga ökningen av barnastma i utvecklade länder enligt Occupational and Environmental Medicine.

Trikloramin är en koncentrerad och flyktig biprodukt som bildas när klor kommer i kontakt med organiskt material, såsom urin och svett.  Trikloramin ger hosta, rinnande ögon och illamående. Om ventilationen är dålig kan det även leda till astma. 

Blodprov från 16 barn i åldrarna 5 till 14 och 13 vuxna i ålder mellan 26 och 47 togs före och efter besök i simhall för att mäta halten av trikloramin. Därefter jämförde forskarna förekomsten av barnastma med hjälp av uppgifter från en undersökning av närmare 2000 barn mellan 7 och 14 som utfördes mellan 1996 och 1999. Resultaten visade ett starkt samband mellan besök i simhall och förstörda skyddsepitlel i lungorna, vilket skapar ”läckage” och större utsatthet för allergener. 

En pågående studie i Umeå visar att tolv procent av de som jobbar i badhus i ett år drabbas av astma. I hela befolkningen ligger andelen på åtta procent. Professor Gunnar Nordberg som har gjort undersökningen säger att även badgäster löper större risk att drabbas av astma.

Barn och vuxna med eksem eller tendens till eksem ska undvika bad i klorerade simbassänger då symptomen kan förvärras. Även torra och till synes utläkta eksem kan förvärras eftersom huden saknar naturlig fettbarriär och därmed skydd. 

Källa: http://www.scienceagogo.com/news/20030428215935data_trunc_sys.shtml
Källa: https://svt.se/2.22620/1.1683477/kiss_i_bassangen_kan_ge_astma
Källa: http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=194&code=47534

Aluminium i vaccin länkat till autism, ADHD och alzheimers

Intervju med Dr. David Ayoub, specialist på tillsatsämnen i vaccin och språksrör för National Vaccine Information Center (NVIC). Dr. David Ayoub anser att aluminium är betydligt farligare än kvicksilver i vaccin.

Källa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/20/david-ayoub-interview-february-2010.aspx